Związek Polonijnych Klubów Piłkarskich w USA powstał w 1989 roku. Ile to wspólnie przeżyliśmy wspaniałych turniei piłkarskich, letnich i zimowych oraz innych imprez sportowych!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023 wszystkim piłkarzom i działaczom polonijnych drużyn, kibicom piłki nożnej i sponsorom sportu polonijnego oraz całej naszej Polonii najserdeczniejsze życzenia przesyła Zarząd Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich w USA. 

 

Zdjęcie: Spotkanie opłatkowe ZPKP 2022 – źródło: zpkp.org zpkp.org 

Teresa

Teresa

Teresa

Latest posts by Teresa (see all)