Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, został dziś wybrany na Wiceprzewodniczącego Biura Rady Zarządzającej UNICEF na rok 2023. W pracach Rady współpracować będzie z Przewodniczącą z Danii oraz pozostałymi członkami z Argentyny, Rwandy i Tadżykistanu, Radą Zarządzającą oraz UNICEFem.

„Polska ma bogate tradycje związane z ochroną praw dzieci. Jako Wiceprzewodniczący Biura, w swoich działaniach będę kierował się dziedzictwem wybitnego polskiego pedagoga Janusza Korczaka, którego spuściznę, jako prekursora idei praw dziecka, będziemy upowszechniać. Jego idee znalazły wyraz w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez ONZ w 1989 r. Dokument ten opracowany przy znaczącym udziale Polski, wyznacza dziś międzynarodowe standardy ochrony praw dzieci”- powiedział Ambasador.

Biuro Rady Zarządzającej UNICEF koordynuje działania związane ze współpracą Z UNICEFem i jego Radą Zarządzającą, która zapewnia międzyrządowe wsparcie dla UNICEFu oraz nadzór nad pracami organizacji.

Źródło: Stałe przedstawicielstwo RP przy ONZ