W dniu 3 lutego w godzinach 10 am – 2 pm Departament Transportu miasta Nowy Jork (NYC DOT) organizuje targi pracy, aby obsadzić pełnoetatowe stanowiska inżynierskie na poziomie podstawowym we wszystkich aspektach swojej działalności.

Departament Transportu zaprasza świeżo upieczonych i przyszłych absolwentów studiów inżynierskich do dołączenia do ich szeregów. Jeśli jesteś zainteresowany pełną wyzwań karierą, utrzymaniem i ulepszaniem zróżnicowanej infrastruktury największego miasta na świecie, NYC DOT jest miejscem, w którym warto się znaleźć.

NYC DOT oferuje doskonały pakiet świadczeń, konkurencyjne wynagrodzenia i możliwości awansu, a także zapewnia praktyczne szkolenie i doświadczenie potrzebne do zakwalifikowania się do egzaminów na certyfikaty zawodowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w targach należy złożyć do 20 stycznia 2023 r. pod adresem: on.nyc.gov/dotjf. Na Targi należy zabrać ze sobą kopię swojego CV. Wszyscy kandydaci na stanowiska w pełnym wymiarze godzin muszą mieć co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii lądowej, elektrycznej lub mechanicznej do czerwca 2023 r. i muszą być uprawnieni do pracy w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli potrzebujesz usług tłumaczeniowych na to wydarzenie, prześlij prośbę za pośrednictwem Bazy Danych Dostępu Językowego.

Jeśli masz pytania, napisz na adres languageaccess@dot.nyc.gov.

W przypadku wszystkich innych wątpliwości należy kontaktować się z biurem EDI pod adresem EEODiversityInclusion@dot.nyc.gov lub 212.839.6600