Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wzywa rosyjskie wojska do opuszczenia Ukrainy. Polityk przemawiał na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przededniu rocznicy rozpoczęcia konfliktu.

Zbigniew Rau mówił też, że Polska popiera powołanie trybunału do rozliczenia zbrodni Rosjan:”Rosja musi całkowicie, natychmiastowo i bezwarunkowo wycofać wojska z Ukrainy i pozostawić ją w uznawanych międzynarodowo granicach. Jest bardzo ważne, by uznać pełną odpowiedzialność Rosji za zbrodnie wojenne na Ukrainie”.

Minister Rau mówił, że po roku wojny Rosja nie przestaje łamać prawa międzynarodowego: “Rosja kontynuuje brutalną agresję, atakując cywilów na Ukrainie i infrastrukturę niemilitarną, popełnia zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa, w tym zabijanie kobiet i dzieci, tortury, przemoc seksualną i przymusowe deportacje”.

Nadzwyczajną sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma zwieńczyć rezolucja dotycząca doprowadzenia do sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

/IAR/RadioRAMPA/

Zdjęcie: Łukasz Jasina/Twitter